Día 21

E, finalmente, os 21 días co galego rematan hoxe e de seguro que aprendestes cousas novas ou lembrastes as que xa sabías coa axuda deste proxecto. 
Con isto pasamos ás preguntas finais que se concentran na opinión persoal e na reflexión sobre o que ti e os teus compañeiros fixestes ao longo destes 21 días.


 • Indica o teu curso: ESO;  ESO: ESO ou ESO eBacharelato ou de Bacharelato.


Preguntas de reflexión:
 • Cal foi a túa serie de debuxos animados en castelán favorita? E en galego?
 • Que che pareceu este proxecto dos 21DCG? Gustaríache volver a facelo? E organizalo? Porqué?
 • Pensas que hai algo que se poida mellorar e poidas compartilo? Se a resposta é afirmativa, explica cómo o mellorarías.
 • Pon unha nota do 1 ao 10 de como pensas que te saíron as preguntas e retos do proxecto e o explica por que te das esa calificación.

Día 20

Ola, bo día a tod@s, hoxe día 20 deste proxecto vos agarda a última pílula coas súas preguntas, e con isto o final está á volta da esquina... 

Entrevista a EvaPreguntas: • Pensas que unha película cunha ambientación coñecida incrementa a atención da persoa?
 • Na túa opinión, cres que os cines non aceptarían películas en galego?
 • Pensas que o estado está en contra das canles autonómicas? Xustifica a túa resposta.


Día 19

RETO:
Para finalizar esta xornada, tócavos facer un anuncio en galego cunha duración mínima de 30 segundos. Poderedes escoller calquera produto, e deberá estar producido e editado por vós mesmos (no caso de que sexa necesario editalo). 
Este reto é para facer en grupos dun máximo de 4 persoas.
O voso anuncio deberá conter o seguinte:
-        Presentación do produto.
-        Características deste.
-        Razóns polas cales se debería comprar.
-        Prezo do produto.

PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA CADA CURSO:

Para todos os cursos:

Hoxe imos tratar sobre o cine en xeral
  Busca algunha película galega que fose traducida ou subtitulada a outro idioma e á inversa.
  Soes ver películas na televisión (non ten porque ser en galego)? E no cine? Se é así di en que idioma as soes ver.
  Cales foron as tres últimas longametraxes filmados en Galicia? E os últimos lanzamentos no cine dalgunha película en galego? Fai un breve resumo sobre elas e dos seus actores principais.
  Gústache ver películas en galego? Se é así di con quen as adoitas ver.

Galego na casa:
  Como che foi o día? Conseguiches falar galego durante todo o día? A festa do Entroido da Paz favoreceu a túa práctica en galego?
  Se non falas galego comunmente, pensas que nun futuro te darás conta de que pode ser o teu idioma de verdade?

 3º ESO - 4º ESO:

Hoxe imos tratar sobre o cine en xeral
  Busca algunha película galega que fose traducida ou subtitulada a outro idioma e á inversa.
  Soes ver películas na televisión (non ten porque ser en galego)? E no cine? Se é así di en que idioma as soes ver.
  Cales foron as tres últimas longametraxes filmados en Galicia? E os últimos lanzamentos no cine dalgunha película en galego? Fai un breve resumo sobre elas e dos seus actores principais.
  Gústache ver películas en galego? Se é así di con quen as adoitas ver.

Galego na casa:
  Como che foi o día? Conseguiches falar galego durante todo o día? A festa do Entroido da Paz favoreceu a túa práctica en galego?
  Se non falas galego comunmente, pensas que nun futuro te darás conta de que pode ser o teu idioma de verdade?
 

Día 18


Entrevista a Esther e a Damián (Chacho)

Como a realización da entrevista realizouse á vez, haberá diferentes preguntas para cada día, pero tendo como base a mesma entrevista.
 • Cada día faránse preguntas relacionadas únicamente ás respostas dun dos entrevistados.

Preguntas Esther:

 • Ela comenta que lle agrada o programa de orixe galego, Land Rover. Ti que opinas sobre este proxecto?
 • Coñeces a Roberto Vidal? Poderíanos dicir algúns programas nos que aparecera?
 • Soes ver as canles galegas TVG e TVG2? E a túa familia? En que horario as adoitas ver? Por que?
 • Esther comenta que non adoita ver películas dobradas. Que opinas sobre as dobraxes? 
 • Pensas que as películas non se deberían dobrar como noutros países? Cres que iso fomentaría o noso coñecemento lingüístico?

Preguntas Damián (Chacho):

 • Os dous entrevistados coñecen o programa Land Rover. Pensas que este estilo de animación ten a admiración que se merece? Opinas que a TVG debería apoiar máis  este tipo de programas?
 • Coñeces a Roberto Bodegas? Se é así, de que o coñeces? Se o coñeces, cita algunha frase típica ou coñecida que el empregue nos seus monólogos como humorista.
 •  Cita os programas principais da TVG e os deportes nos que se centra a TVG2.
 •  Damián comenta que non ve películas dobradas xa que as prefire ver en versión orixinal. E ti que prefires? Cales pensas que son os inconvenientes do dobraxe?

Día 17

RETO:

Botemos a imaxinación a voar! Imaxinade que sodes directores de cine, e tedes os medios necesarios para crear e dirixir unha película. Agora, responde ás seguintes cuestións:

-        A qué xénero pertencería a túa película?

-        En qué sitios galegos a gravarías?

-        Qué tema ou temas principais escollerías?

-        Qué actores che gustaría que aparecesen?  

Para rematar, imita brevemente algunha escena orixinal que aparecería na túa produción. 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA CADA CURSO:

1º ESO - 2º ESO:

        Hoxe falaremos sobre as películas de debuxos animados.


  Cal foi a última película de debuxos animados que viches? Fai un breve inciso sobre ela.

  Lémbraste dalgunha que viras en galego? E recordas dalgunha famosa serie que nalgún momento se retransmitiu en galego? ( Os alumnos dos cursos avanzados terán máis facilidade)

  Viches a película “ O Apóstolo”? Cal é o seu director? Que repercusión tivo esta longametraxe, a cal supuxo moito traballo? No caso de non saber cal é, mira o trailer...

        O galego na casa:

  Como che foi o día? Conseguiches falar galego durante todo o día?

  Nomea algún produto típico galego que teñas na túa casa.

  Os teus avós falan galego? E os teus pais? E ti, falas galego con eles?

3º ESO - 4º ESO:

Hoxe falaremos das películas de terror.
 • ·      Cal é a túa película de terror preferida? Resume moi brevemente a trama da película.
 • ·      Considéraste dese tipo de persoas que a pesar de que lle gusta estas películas sempre acaban tendo medo?
 • ·      Sabes se existe algunha película de este tipo en galego? Se a resposta é si, di cal ou cales.
        O galego na casa:
 • ·    Como che foi o día? Conseguiches falar galego durante todo o día?
 • ·    Nomea algún produto típico galego que teñas na túa casa.
 •      Os teus avós falan galego? E os teus pais? E ti, falas galego con eles?
OS PREXUÍZOS DO GALEGO

Preguntas:
-Pensas que os prexuízos son un lastre para a evolución do Galego?

-Realiza un breve resumo sobre os séculos escuros.

-Pensas que a xente moza non apoia o Galego? Argumenta a túa resposta.